Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตระกร้า
 x 

You have no items in your shopping cart.

ยอดรวม 0.00 ฿

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

การชำระเงิน

เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันขอให้ลูกค้าทำการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 72 ชั่วโมง โดยโอนมาที่ บัญชี บริษัท บีริช(ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่
กสิกรไทย กิ่งเพชร 023-2-57007-5
กรุงเทพ อุรุพงษ์ 149-0-80867-0


• พร้อมกับส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
• Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
• Line : ...

โทรแจ้งการยืนยันการชำระเงินที่ 02-6139243-4, 02-6139993-4
หรือกรอกแบบฟอร์มในหน้า แจ้งการชำระเงิน

หากเลย 72 ชั่วโมงไปแล้วทาง gopapamarketing.com ขอทำการยกเลิกใบสั่งซื้อใบนั้นไป หากลูกค้าท่านใดที่ไม่สามารถโอนเงินได้ภายใน 72 ชั่วโมง กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบ


การส่งสินค้า

อัตราค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ดังนี้

 • จัดส่งธรรมดา  คิดราคา  40 บาท ภายใน 7-10 วันหลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน
 • จัดส่ง  EMS    คิดราคา  60 บาท  หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน 
  - ภายใน 1-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล 
  - ภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

• ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน หรือถูกเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว

• ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และหากเป็นจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง

• ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า

Derma House 1994

 •  
  48 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
 •  

  โทรศัพท์: 02-6139243-4, 02-6139993-4

  แฟกซ์: 02-6139751

 •  

  อีเมล: info@dermahouse1994.com

 

© Designed by Megaweb.co.th. All Rights Reserved.

Search